Concello de As Neves
 tw fb Casa do Concello
Praza da Cristiandade,1 36440
Tél.: 986 64 80 38
Fax: 986 64 80 52

 
Pxom

Pxom

Enquisa

Enquisa

Punto Limpio

Hermanamiento

Portoseco

Vistas

Lugares de Interés

Feria

galería


Punto Limpio
escudo
entradaAyuntamiento Febrero 2016

entradaAVISO CONVOCATORIA PRUEBAS CELGA ABRIL 2016


Concello


 practicas

pdfVer aviso

 

entradaAyuntamiento Febrero 2016

entradaCURSO FITOSANITARIOS


Concello


 practicas

pdfVer cartel

 

entradaAyuntamiento Febrero 2016

entradaEMPLEO AYUNTAMIENTO AS NEVES


Concello


pdfVer bases - Auxiliar administrativo/a

pdfVer bases - Conductor protección medio ambiente y otros

pdfVer bases - Limpiador/a.

pdfVer bases - Peones recogida de basura.

pdfVer bases - Peones de obras públicas.

 

entradaAyuntamiento Febrero 2016

entradaEMPLEO EN LA DIPUTACIÓN


Concello


 practicas

pdfVer bases - Auxiliar de diseño gráfico.

pdfVer bases - Oficial de control y vigilancia.

pdfVer bases - Telefonista.

 

entradaAyuntamiento Febrero 2016

entradaPRESTACIÓN DE FILLAS E FILLOS DE 0 A 3 ANOS


Concello


El plazo para solicitar finaliza el día 7 de marzo.

 practicas

pdfVer DOG

 

entradaAyuntamiento Enero 2016

entradaCARNAVAL 2016


Concello


practicas

pdfVer cartel


 

entradaAyuntamiento Enero 2016

entradaSUBVENCIONES


Concello
ORDE do 14 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de empresas de inserción laboral, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/
20160127/AnuncioG0424-150116-0013_gl.pdf
 ----------------
ORDE do 20 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN316A).  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/
20160127/AnuncioG0424-210116-0004_gl.pdf
--------------------------------
ORDE do 20 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con tella cerámica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN423B). http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/
20160127/AnuncioG0424-210116-0003_gl.pdf
--------------------
ORDE do 31 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2016 http://www.xunta.es/dog/Publicados/
2016/20160127/AnuncioG0425-210116-0002_gl.pdf

 

entradaAyuntamiento Enero 2016

entradaANUNCIO 18 OFERTAS DE EMPLEO AYUNTAMIENTO DE AS NEVES


Concello


practicas

pdfVer anuncio


 

entradaAyuntamiento Enero 2016

entradaPONTEGAL 2016


Concello


practicas

pdfVer bases


 

entradaAyuntamiento Enero 2016

entradaITV CICLOMOTORES


Concello


practicas

pdfVer bando


 

entradaAyuntamiento Noviembre 2015

entradaNOVO HORARIO DO PUNTO LIMPO


Concello

 

practicas


 

 

entradaAyuntamiento Octubre 2015

entradaHORARIO AUTOBUSES CON EL HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO


Concello

practicas

pdfVer horarios


 

entradaAyuntamiento Noviembre 2014

entradaPERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL Del AYUNTAMIENTO DE AS NEVES. TRIMESTRE: 3º TRIMESTRE.

Concello

 

 
pdfVer

 

 

 

entradaAyuntamiento 2012

entradaORAL - GESTIÓN TRIBUTARIA. CALENDARIO FISCAL

 
Ver calendario